TAFSIR IBNU KATSIR BAHASA MELAYU PDF

Said Abdul Adhim, hlm. Hanya sahaja tafsir ini mengundang bencana dari aspek akidah kerana padanya takwilan-takwilan akidah muktazilah. Kredit kepada rakan FB: Marzuki Abdullah. Kami tidak bertujuan membandingkan antara keduanya, atau antaranya dengan yang lainnya, kerana menurut kami, tidak ada tafsir yang dapat menyamai keduanya, atau bahkan menghampirinya. Selanjutnya beliau menyebutkan perkataan para ulama salaf tentang tafsir ayat-ayat yang ada. Beliau juga membawakan banyak hadis pada banyak tempat di dalam tafsirnya berserta sanad-sanadnya dari kitab-kitab as-Sunnah dan sumbernya.

Author:Voodoogrel Gubei
Country:Qatar
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):4 October 2007
Pages:431
PDF File Size:16.36 Mb
ePub File Size:1.40 Mb
ISBN:653-9-91632-276-4
Downloads:76436
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NazilkreeBeliau lahir pada tahun H di sebuah desa di kota Bashra di negeri Syam. Pada usia empat tahun, ayah beliau meninggal dan kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh datuknya. Pada tahun H, beliau bepindah di kota Damaskus.

Beliau berada di Damasyqi pada usia tujuh tahun bersama-sama saudara mara di sebelah ayahnya. Ibnu Katsir juga belajar dari Ibnu Taimiyah dan mencintainya sehingga ia mendapat cobaan karena kecintaanya kapada Ibnu Taimiyah. Ibnu Qadi Syahbah mengatakan dalam kitabnya Tabaqat-nya, Ibnu Katsir mempunyai hubungan khusus dengan Ibnu Taimiyah dan membela pendapatnya serta mengikuti banyak pendapatnya.

Bahkan ia sering mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah masalah talak yang menyebabkan ia mendapat ujian dan disakiti karenanya. Ibnu Katsir pernah menjawat sebagai pemimpin majlis pengajian Ummu Saleh sepeninggalan Az-Zahabi, dan sesudah kematian As-Subuki ia pun memimpin majelis pengajian Al-Asyafiyyah dalam waktu yang tidak lama, kemudian diambil alih orang lain. Riwayat Pendidikan Ibn Katsir tumbuh besar di kota Damaskus.

Di sana, beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Syaikh Burhanuddin Ibrahim al-Fazari. Syaikh al-Mizzi ini kemudian menikahkan Ibn Katsir dengan putrinya.

Selain Damaskus, beliau juga belajar di Mesir dan mendapat ijazah dari para ulama di sana. Prestasi Keilmuan Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang berilmu tinggi dan mempunyai wawasan ilmiah yang cukup luas. Para ulama semasanya menjadi saksi bagi keluasan dan kedalaman ilmu yang dimilikinya sebagai seorang nara sumber, terlebih lagi khususnya dalam tafsir, hadits dan sejarah tarikh.

Berkat kegigihan belajarnya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli hadits, sejarawan serta ahli fiqih besar abad ke-8 H. Para ulama mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir adalah sebaik-baik tafsir yang ada di zaman ini, karena ia memiliki berbagai keistimewaan. Mengenai konsep penafsiran, Ibn Kathir mengatakan "metode penaksiran yang paling benar ialah penaksiran al Quran dengan al Quran.

Jika anda tidak dapat menafsirkan al Quran dengan al Quran, maka hendaklah anda menaksirkannya dengan hadith. Dan jika tidak menemukan penaksirannya dengan hadiths, maka hendaklah merujuk kepada pendapat para Sahabat, kerana mereka lebih mengetahui berdasarkan konteks dan keadaan yang mereka saksikan, selain mereka mempunyai pemahaman yang sempurna, benar dan beramal soleh.

Kesaksian Para Ulama Kealiman dan keshalihan sosok Ibnu Katsir telah diakui para ulama di zamannya, mau pun ulama sesudahnya. Ia juga menghimpun tafsir, dan mencoba menulis suatu karya tulis yang besar dalam masalah hukum, tetapi belum selesai.

Ibnu Habib berkomentar tentang Ibnu Katsir, beliau adalah pemimpin ahli takwil, mendengar, menghimpun, dan menulis. Ketika beliau berbicara mempu mengetarkan telinga-telinga dengan fatwanya yang jeli, Ibnu Kasir juga, banyak mengemukakan hadits yang kemudian banyak memberikan faedahnya. Para sahahabat dan gurunya pun mengakui hal itu.

Ketika bergaul dengannya, aku selalu mendapat manfaat kebaikan darinya. Dalam subjek ini kitab tafsirnya merupakan kitab nombor dua setelah tafsir Ibnu Jarir. Dalam karya tulisanya ini Ibnu Kasir menitikberatkan kepada riwayat yang bersumber ahli tafsir ulama salaf.

Untuk itu ia menfasirkan Kalamullah dengan hadits-hadits dan asar-asar yang disandarkan kepada pemiliknya, disertai penilaian yang diperlukan menyangkut perdikat dhaif dan sahih perawinya. Ia dimakamkan di kuburan As-Sufiyyah didekat makam gurunya Ibnu Taimiyah. Ada yang menjelaskan bahwa di penghujung usianya Ibnu Katsir mengalami kebutaan. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya kepadanya. Penutup Demikianlah secara garis besar dapat dikatakan bahawa pengetahuan Ibnu Katsir tidak diragukan lagi, nampak jelas dan sangat bagus bagi orang-orang yang mahu membacanya kitab tafsir dan kitab tarikhnya ini.

Kedua kitab tersebut adalah merupakan karya penulisan yang paling baik dan suatu karya terbaik yang dipersembahkan untuk umat manusia..

ACTIVE PORTFOLIO MANAGEMENT GRINOLD PDF

Kitab Tafsir Ibnu Katsir

Beliau lahir pada tahun H di sebuah desa di kota Bashra di negeri Syam. Pada usia empat tahun, ayah beliau meninggal dan kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh datuknya. Pada tahun H, beliau bepindah di kota Damaskus. Beliau berada di Damasyqi pada usia tujuh tahun bersama-sama saudara mara di sebelah ayahnya. Ibnu Katsir juga belajar dari Ibnu Taimiyah dan mencintainya sehingga ia mendapat cobaan karena kecintaanya kapada Ibnu Taimiyah. Ibnu Qadi Syahbah mengatakan dalam kitabnya Tabaqat-nya, Ibnu Katsir mempunyai hubungan khusus dengan Ibnu Taimiyah dan membela pendapatnya serta mengikuti banyak pendapatnya. Bahkan ia sering mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah masalah talak yang menyebabkan ia mendapat ujian dan disakiti karenanya.

LEUCEMIE AIGUE PDF

Download Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1-30

Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Riwayat lain menyebutkan: dalam keadaan memeluk agama ini Islam , maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau searang Majusi, seperti halnya dilahirkan hewan ternak yang utuh, apakah kalian merasakan melihat adanya cacat padanya?

LSRW IN COMMUNICATION PDF

Tafsir Ibnu Katsir Lengkap pdf

Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Ikrimah. Mereka mengatakan bahwa memang demikianlah maknanya, yakni zalika itu bermakna haza ini. Orang-orang Arab biasa menyilihgantikan isim-isim isyarah kata petunjuk , mereka menggunakan masing-masing darinya di tempat yang lain; hal ini sudah dikenal di dalam pembicaraan percakapan mereka. Yunus: 3 Masih banyak lagi contoh isyarat memakai lafaz zalika dengan pengertian seperti yang telah disebutkan. Akan tetapi, pendapat ini dinilai lemah oleh kebanyakan ulama.

Related Articles