DZIKIR AL MATSURAT PDF

Dzaalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin 2. Alif laam miim 1. Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya ; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.

Author:Fejora Zululrajas
Country:Malta
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):23 December 2012
Pages:134
PDF File Size:15.32 Mb
ePub File Size:8.39 Mb
ISBN:700-5-23837-797-2
Downloads:10876
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BakinosDzikir pagi ini lengkap disertai bacaan latin, Arab dan artinya terjemahan Bahasa Indonesia. Al-Fatihah: QS. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran.

Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.

Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.

Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Al-Baqarah: QS. Ali Imran: QS. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Thaaha: QS. Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. At-Taubah: QS. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Al-Mukminun: QS.

Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. Ar-Rum: QS. Yang mempunyai karunia.

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepada-Nya-lah kembali semua makhluk. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi.

Al-Hasyr: QS. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Kami berpagi hari dan berpagi hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia dan kepada-Nya tempat kembali. Dan ia bukan termasuk golongan orang — orang yang musyrik.

Ya Allah, sesungguhnya pagi ini aku telah mendapatkan kenikmatan, kesehatan serta perlindungan dariMu maka sempurnakan kenikmatan, kesehatan serta perlindungan-Mu padaku di dunia dan akhirat. Ya Allah, kenikmatan yang aku atau salah seorang dari makhluk-Mu berpagi hari dengannya, adalah dari-Mu semata; tiada sekutu bagi-Mu.

Maka bagi-Mu segala puji dan rasa syukur. Ya Rabbi, bagi-Mu segala puji sebagaimana seyogyanya bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Dengan nama Allah, yang bersama nama-Nya tidak akan membahayakan sesuatupun apapun yang ada di bumi dan di langit. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui.

Aku berlindung dengan Kalimatullah yang sempurna, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan,dan sifat pengecut dan bakhil, dan dari tekanan hutang dan kesewenang — wenangan orang.

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran; ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur. Tiada Sesembahan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu, semampuku. Aku mohon perlindungan dari kejelekan perbuatku. Aku mengakui banyaknya nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan aku mengakui dosa — dosaku, maka ampunilah aku.

Karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa — dosa melainkan Engkau. Ya Allah berikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berikanlah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Tiada Tuhan melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Sesembahan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta berilah keselamatan sebanyak yang terjangkau oleh ilmu-Mu; yang tergores oleh pena-Mu, dan yang terangkum oleh kitab-MU. Mahasuci Rabbmu; Rabb pemilik kemuliaan, dari apa- apa yang mereka sifatkan. Keselamatan semoga tercurah kepada para utusan dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta Alam.

Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Ya Allah, sesungguhnya kini siang-Mu telah menjelang dan malam-Mu tengah berlalu serta suara — suara penyeru-Mu telah diperdengarkan, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau sebaik — baik pelindung dan sebaik — baik penolong.

Share Article:.

ERIK OF HET KLEIN INSECTENBOEK PDF

Bacaan Doa Al Mathurat / Dzikir Pagi dan Petang

.

LEI 7102 ATUALIZADA PDF

Al Matsurat Kubro: Dzikir Petang Sore Arab, Latin & Artinya

.

Related Articles